Daljine


Nekako smo bliži što si dalje od mene. Varićak S.

Nemoć u tišini


"Sedim, osluškujem tišinu oko sebe, a ona ćuti isto kao u meni. Ne javlja se čak ni misao, osećam samo da mi srce bije tiho istim, jednoličnim taktom. To je ona tišina koja ledi krv u telu, jer si malen i nemoćan da bilo šta promeniš, a toliko toga bi hteo." Varićak S.

Neke nove buke


"Naiđu u životu i takvi dani kada nam nije ni do čega, pa samo bežimo u svoje tišine i svoje ćutnje. Prolazimo pored ljudi i pored stvari, kao da ih nema. Niko i ništa nas ne može zainteresovati i vratiti normalnom i ustaljenom životu. Zapravo ta ustaljenost i hodanje po pravoj liniji života nas i [...]